Achtergrond

Obesitas is een chronische ziekte waarbij de overmaat aan lichaamsvet de gezondheid kan schaden en kan leiden tot de ontwikkeling van onderandere diabetes, hart- en vaatlijden, slaapapnoe en hypertensie. Hierdoor lopen mensen met ernstige zwaarlijvigheid het risico op voortijdig overlijden. Men is internationaal tot een consensus gekomen dat men kan spreken over morbiede obesitas vanaf een Body Mass Index (BMI= lichaamsgewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in cm) boven de 40 kg/m2.

Voor mensen die zich in deze gewichtsklasse bevinden, is aangetoond dat enkel bariatrische of vermageringsingrepen in staat zijn om een voldoende gewichtsverlies te bewerkstelligen en dit tevens gedurende lange tijd te kunnen in stand houden. Het werd aangetoond dat, ondanks de nadelen van deze ingrepen, de kans op sterfte significant verminderd was.

Welke ingrepen in het UZGent

Laparoscopische R-Y gastric bypass, sleeve gastrectomie, maagring (gastric banding)

Gastric-Bypass

Roux-Y gastric bypass

b

sleeve gastrectomie

Gastric_band

maagring

De dienst fungeert tevens als referentiecentrum voor complexe bariatrische gevallen (BMI > 60kg/m2, complicaties na voorgaande ingrepen, second opinions). Voor extreem zware patiënten (>180kg) is er een kamer speciaal ingericht met bed, badkamer, toilet en transportzetel voor deze gewichtsklasse.

Wettelijke bepalingen

De criteria waaraan iemand moet voldoen om van de terugbetaling van een bariatrische ingreep te kunnen genieten werden vastgelegd in een aantal KB’s (3/8/2007, 29/4/2008 en 29/7/2010):

 • leeftijd boven de 18 jaar,
 • BMI >40 kg/m2, of
 • BMI >35 kg/m2 in aanwezigheid van
  • diabetes of
  • arteriële hypertensie (>140/90 mmHg ondanks 3 antihypertensiva) of
  • OSAS (obstructief slaapapnoesyndroom) of
  • na een voorgaande bariatrische ingreep
 •  gedocumenteerd dieet hebben gevolgd gedurende het afgelopen jaar zonder blijvend succes,
 • een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog of internist en een klinisch psycholoog.

(De informatiefolder obesitasheelkunde met alle praktische informatie over dit type chirurgie kan men downloaden.

Metabole heelkunde

Recent onderzoek suggereert verder dat een gastric bypass operatie niet alleen gewichtsverlies veroorzaakt maar tevens een belangrijke rol speelt in de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Multidiscicplinaire obesitasraadpleging

Dinsdagvoormiddag van 8u tot 12u

Afspraken via tel: 09 332 9500

 • Prof. Y. Van Nieuwenhove, Dr. M. De Viscchere (chirurgen)
 • M. Geirnaert, I. Heyens, D. Van Damme (diëtisten)
 • K. Van Kerrebroeck (psychologe)