Kinderen verdienen onze bijzondere aandacht. In de chirurgie is dit niet anders. Een toegewijd team van kinderchirurgen is in het UZGent gespecialiseerd in dit type heelkunde en werken hierbij nauw samen met kinderartsen, neonatologen, kinderintensivisten, kinderanesthesisten , kinderradiologen,…

Polikliniek Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth

Polikliniek Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth

Binnen de kinderchirurgie onderscheiden we 2 deelgebieden:

“algemene chirurgie” bij kinderen : chirurgische behandeling van vrij frekwente pathologie bij   kinderen zoals liesbreukjes, navelbreukje, appendicitis, ….

“bijzondere kinderchirurgie”:

  • neonatale chirurgie (aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen zoals slokdarmatresie, duodenumatresie, anale atresie, buikwanddefecten, hernia diafragmatica,….)
  • Chirurgische behandeling van zeldzame of complexe pathologie bij kinderen (ziekte van Hirschsprung, anorectale malformaties, chirurgie voor gastro-oesofagale reflux….)
  • Oncologische kinderchirurgie

Binnen deze verscheidenheid van pathologie, opteren we tevens , waar aangewezen/mogelijk, voor een minimaal invasieve (laparoscopische) benadering.