Kwaadaardige aandoeningen van de dikke darm (colon) en endeldarm (rectum) staat bij mannen op de 2de en bij vrouwen de 3de plaats van overlijden door kanker. In België betekent dit meer dan 8000 nieuwe gevallen per jaar, gelijk verdeeld over beide geslachten.

Oorzaken: De meeste darmtumoren ontstaan uit darmpoliepen. colon_cancerEen dieet arm aan vezels en rijk aan vetten en rood vlees zou de kans op darmkanker verhogen. In sommige families bestaat een verhoogde kans op kanker, vooral wanneer men tumoren op jonge leeftijd vaststelt. Ook mensen met een inflammatoire darmziekte (Crohn of Colitis Ulcerosa) hebben een meer kans.

Symptomen: vaak geen. Men moet vooral bedacht zijn wanneer chroniche buikpijn, bloed in de stoelgang, verandering van het stoelgangpatroon (diarree of constipatie) of onverwacht gewichtsverlies opgemerkt worden.

Diagnose: met behulp van een stoelgangonderzoek waarbij men bloed in de stoelgang vaststelt (iFOBT) kan men vermoeden dat er een poliep of tumor is. Pas met een dikkedarmonderzoek (colonoscopie) kan de diagnose bevestigd worden. Meestal volgen dan nog een bloedonderzoek en een CT-scan van de buik om na te gaan in welk stadium de ziekte zich bevindt.

Prognose: Bij een vroege ontdekking en tijdige behandeling is de prognose goed met meer dan 80% overleving na 5 jaar.

Behandeling: Voor tumoren van de dikke darm (rechter colon tot de endeldarm) is het wegsnijden van de tumor met het stuk darm meten en de bloedvaten ervan de eerste behandeling. Soms volgt nadien een chemotherapie.

Voor tumoren van de endeldarm wordt meestal gestart met een bestraling die 5 weken duurt. Soms zit de tumor zo dicht bij de sluitspier en moet een definitief stoma worden aangelegd. Om de tumor de kans te geven te schrompelen na de bestraling wordt 6 weken gewacht en wordt dan pas een ingreep uitgevoerd. In meer dan 85% van de gevallen kunnen we de sluitspier sparen, maar zelfs danlaparoscopic-surgery wordt gedurende enkele maanden een tijdelijk stoma aangelegd om de kwetsbare darmnaad te sparen. Ook hier wordt
soms chemotherapie gegeven. Als één van de weinige centra in Europa wordt bij ons de laparoscopische en transanale endeldarmresectie uitgevoerd waardoor de kans op het bewaren van de sluitspier én op het correct verwijderen van de volledige tumor sterk wordt verhoogd.

Afhankelijk van geval tot geval kan beslist worden om een open ingreep, een laparoscopische ingreep of een robotingreep uit te voeren. Deze beslissing wordt telkens genomen met als belangrijkste doel de veiligheid en het comfort voor de patiënt te garanderen.