De dikke darm is ongeveer anderhalve meter lang en bestaat globaal uit drie delen, de blindedarm, het colon en de endeldarm.Blausen_0603_LargeIntestine_Anatomy Rechtsonder in de buik ligt de blindedarm of caecum. De dunne darm mondt hierin uit. Aan de blindedarm zit het wormvormig aanhangsel of appendix. De eigenlijke dikke darm of het colon is het grootste deel. Rechts in de buik, tot aan de lever, loopt het opstijgende deel of colon ascendens. Bij de lever maakt de dikke darm een bocht, dit heet de leverhoek, en loopt onder de maag naar links. Dit horizontale stuk heet het colon transversum.
Vervolgens maakt de dikke darm opnieuw een bocht, ook wel milthoek genoemd, en loopt links in de buik naar beneden: het dalende deel of colon descendens. Dit gaat over in de zogenoemde S-vormige darm of sigmoïd.
Het laatste deel van de dikke darm, ongeveer 15cm lang, bestaat uit de endeldarm of rectum, die eindigt met de sluitspier (sphincter) en de aars of anus.